RvS: invorderen dwangsom ILT terecht, hoewel fout in keuringsrapport was hersteld

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft bij een tweede inspectie terecht een eerder opgelegde last onder dwangsom geïnd. Dat de overtreding van de last  - een onbetrouwbare keuring van een partij grond- inmiddels hersteld was, is volgens de Raad van State (RvS) geen bijzondere omstandigheid om de dwangsom niet in te vorderen of te matigen. De ILT heeft volgens de afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS terecht bij dit bedrijf een dwangsom van € 7.500,- ingevorderd.

Vrachtwagen grond

De ILT had in 2016 een last onder dwangsom opgelegd aan het bedrijf naar aanleiding van een onbetrouwbare keuring van een partij verontreinigde grond. Doel van deze keuring was de kwaliteit van de partij te bepalen voor verdere toepassing. Een jaar later volgde een onderzoek van de ILT naar de naleving door het bedrijf. Daarbij kwam opnieuw een overtreding van de last aan het licht, waarop de ILT de dwangsom invorderde. Het bedrijf verweerde zich door te bewijzen dat zij de fout al voorafgaand aan de inspectie zelf had opgemerkt en dat er inmiddels een nieuw rapport was opgesteld. 

Zwaarwegend gewicht
Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS moet aan het belang van de invordering een zwaarwegend gewicht worden toegekend. Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering worden afgezien. De RvS overweegt daarbij onder andere dat de gekeurde partij eerst ten onrechte als schoon was beoordeeld, terwijl deze later werd ingedeeld als ‘klasse industrie’. Dit betekent dat de grond niet vrij kan worden toegepast.