Inspectie veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek

In deze thema-inspectie is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeeld of erkende bedrijven, die veldwerk uitvoeren voor milieuhygiënisch waterbodemonderzoek, werken volgens de geldende wet- en regelgeving (BRL 2000, protocol 2003). Met name is beoordeeld of bedrijven de administratie van het veldwerk op orde hebben.

Ten tijde van het onderzoek waren er ca. 100 erkende veldwerkbedrijven actief op de markt. Als steekproef zijn er bij 20 bedrijven 3 (veldwerk)dossiers per onderneming opgevraagd. De gegevens zijn gecontroleerd op de geldende eisen. Daarnaast is gekeken of de juiste strategie is gekozen en gevolgd volgens de NEN 5720. De resultaten van de thema-inspectie vindt u in de factsheet "Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek".