Risicogestuurd toezicht en handhaving: Ranking ongewenste gebeurtenissen in de bodemketenRIVM Rapport 2019-0105

Bij werkzaamheden met grond, bijvoorbeeld om wegen en dijken aan te leggen, wordt de grond onder andere gekeurd, gesaneerd of verplaatst. Deze werkzaamheden kunnen negatieve effecten hebben op de gezondheid, het milieu, de economie en het welbevinden van mensen, zoals stress door geluidoverlast.

Het RIVM heeft 258 van deze werkzaamheden met negatieve effecten vastgesteld.