Toezicht ILT op tijdelijke vrijstelling biocide Maxforce Quantum

Plaagdierbeheersers mogen met een tijdelijke vrijstelling van 20 maart tot en met 15 september 2022 de biocide Maxforce Quantum gebruiken om de invasieve mierensoort ‘mediterraan draaigatje’ te bestrijden. Wel moeten zij de inzet van het bestrijdingsmiddel melden bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt toezicht op het gebruik van het middel.

Beeld: ©Th. Heijerman

Voorwaarden gebruik Maxforce Quantum

  • Het gebruik is toegestaan van 20 maart tot en met 15 september 2022.
  • Alleen professionele plaagdierbeheersers mogen het middel gebruiken.
  • De vrijstelling geldt alleen om het mediterraan draaigatje te bestrijden. Voor sommige andere insecten is het middel al toegelaten.
  • Plaagdierbeheersers mogen het middel alleen gebruiken wanneer preventieve maatregelen en niet-chemische maatregelen onvoldoende werken.
  • Plaagdierbeheersers moeten de inzet van het middel melden bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via het mailadres biociden@minienw.nl.

Overlast door mediterraan draaigatje

Het mediterraan draaigatje verspreidt zich binnen Europa via geïmporteerde mediterrane planten. De mieren veroorzaken veel overlast, vooral door bestrating in tuinen en voetpaden te ondergraven. Ook komen ze in grote getalen huizen binnen, op zoek naar voedsel. In Wageningen is er een nest gegroeid tot een kolonie van circa 200 meter lang. De bestrijding van deze mier is lastig en een verkeerde aanpak kan de plaag verergeren.

Toezicht door de ILT

De tijdelijke vrijstelling van de biocide is onderdeel van een geïntegreerd plaagdier­management. Deze aanpak heeft als doel: het probleem effectief en met zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen oplossen. Het is belangrijk om de biocide zo min mogelijk te gebruiken, omdat de werkzame stof imidacloprid een neonicotinoïde is. Dat is erg giftig voor veel nuttige insecten, waaronder bijen. De ILT ziet toe op de integrale aanpak van plaagdierbeheersing en houdt daarom ook toezicht op het gebruik van Maxforce Quantum.