ILT: Desinfectiepoorten en –tunnels met biociden tegen corona niet toegestaan

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft bij verschillende winkels desinfectiepoorten laten verwijderen. De winkels gebruikten de poorten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar de ontsmettingsmiddelen die werden gebruikt zijn verboden in Nederland en ook het gebruik van desinfectiepoorten en –tunnels is niet toegestaan. Ze vormen een risico voor de gezondheid en dragen niet bij aan het tegengaan van het coronavirus. De ILT heeft de winkels opgedragen het gebruik van de desinfectiepoorten en biociden onmiddellijk te staken. De winkels hebben hier gehoor aan gegeven en alle poorten zijn inmiddels ontmanteld.

Het gebruik van een desinfectiemiddel.
Beeld: Pixabay
Het gebruik van een desinfectiemiddel.

Desinfectiepoorten

De desinfectiepoorten en –tunnels worden neergezet met het idee om mensen te desinfecteren als ze er doorheen lopen. Hierbij wordt een vloeistof door sprayen of vernevelen als biocide gebruikt. Deze biociden zijn echter bedoeld om direct op de huid aan te brengen (bijvoorbeeld handgel op basis van alcohol). Bovendien zijn de biociden die de ILT tot nu toe aantrof  niet toegelaten in Nederland. De winkels gebruikten daarmee én illegale biociden én op een manier die niet is toegestaan.

Gevaarlijk

Bij één van de desinfectiepoorten werden alcoholen verneveld. Dat is niet alleen brandgevaarlijk maar ook gevaarlijk voor de ogen. Biociden kunnen ook huid- en luchtwegirritatie veroorzaken en tot benauwdheid of overgeven leiden. Deze toepassing kan dus de gezondheid van mensen aantasten zodra ze door de poortjes lopen. Bovendien wordt het gewenste resultaat niet bereikt omdat het coronavirus vooral via de luchtwegen wordt overdragen. Besmetting via een oppervlak wordt alleen voorkomen als de inwerktijd voldoende kan zijn door grondig te desinfecteren met een doek met desinfectiemiddel.

Toelating biociden

In Nederland beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of en hoe middelen gebruikt mogen worden. Het Ctgb kijkt naar de werkzaamheid en toepassing van een middel en weegt daarbij de mogelijke risico’s voor mens, dier en milieu voordat het wordt toegelaten. Het Ctgb geeft voor het sprayen of vernevelen van biociden voor de menselijke hygiëne geen toestemming. Dus ook toegelaten biociden mogen in Nederland niet op deze manier worden gebruikt. Middelen zonder toelating mogen sowieso niet gebruikt worden omdat ze mogelijk schadelijk zijn. De ILT ziet toe op deze regelgeving en de juiste toepassing van biociden in de praktijk.