Gebruikers biociden

Bijna iedere consument komt min of meer dagelijks met biociden in aanraking: als hij zijn handen wast met desinfecterende zeep, zijn badkamer schoonmaakt met een schimmelwerende reiniger, muizen bestrijdt met gif, of tankt met benzine waar additieven aan zijn toegevoegd. Voor consumenten is het van belang dat ze zich realiseren dát ze een biocide gebruiken en dat ze die zorgvuldig moeten gebruiken.

Let op: lees vóór gebruik altijd de gebruiksaanwijzing

Particulieren mogen alleen middelen gebruiken die zijn bestemd voor niet-professioneel gebruik. Of het een dergelijk middel betreft, staat op de verpakking vermeld.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert alle consumentenproducten – en dus ook biociden – die voor particulier gebruik op de Nederlandse markt worden aangeboden. Op internet worden veel middelen uit EU-lidstaten aangeboden. Als die niet door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (Ctgb) tot Nederland zijn toegelaten, zijn ze hier verboden.

Melden van verkoop niet toegelaten en niet toegestaan gebruik van biociden

Als u ziet of vermoedt dat iemand een niet-toegelaten biocide bezit of te koop aanbiedt kunt u dit melden bij de ILT. Ook als u ziet of vermoedt dat iemand een toegelaten biocide verkeerd gebruikt kunt u dit melden. Gebruik daarvoor het formulier Melding biociden.