Rijnvaart (ROSR)

Het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR) geeft voorschriften voor de bouw, inrichting en uitrusting van schepen die op de internationale Rijn varen.

Schepen met Rijnvaartcertificaat

Met een Rijncertificaat mogen schepen in Nederland op alle wateren van zone 3 (rivieren) en zone 4 (kleine vaarwegen) varen.

Eisen aan passagiersschepen

Alleen voor passagiersschepen zijn in Nederland aanvullende eisen gesteld om op zone 2 (grote vaarwegen) te varen. Deze aanvullende eisen staan in de Binnenvaartregeling.

Certificering door klassenbureaus en keuringsinstanties

De certificering wordt uitgevoerd door klassenbureaus en keuringsinstanties.