Bijzondere spoorwegen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdspoorwegen, lokale spoorwegen en bijzondere spoorwegen. Lokale spoorwegen en hoofdspoorwegen zijn aangewezen bij Koninklijk Besluit. Bijzondere spoorwegen zijn de niet bij Koninklijk Besluit aangewezen spoorwegen.

In verband met de zeer brede formulering van het begrip Bijzondere spoorwegen, zijn niet altijd alle artikelen van toepassing. Het formaat, de locatie of het niet in gebruik zijn van de spoorweg zijn voorbeelden van redenen waarom een artikel soms niet van toepassing is.
Net als bij het hoofdspoor en het lokaal spoor zijn de beheerder en de vervoerder verantwoordelijk voor een veilig gebruik van de spoorweg.

Ontheffing bij bijzonder spoor

Het is mogelijk om voor een aantal onderwerpen ontheffing aan te vragen:

  • Uitoefening veiligheidsfunctie voor 16 en 17 jarigen
  • Rijden met een hogere snelheid dan 30 km/u
  • Werkzaamheden binnen een bij ministeriële regeling te bepalen afstand van een bijzondere spoorweg

Bij het beveiligen van een overweg dient de minister (ILT) gehoord te worden.
Bij incidenten en ongevallen dient door de beheerder melding te worden gedaan aan de minister (ILT). ILT kan handhavend optreden.

Wetgeving voor bijzonder spoor

Voor bijzondere spoorwegen is onderstaande wet- en regelgeving van toepassing. Indien mogelijk wordt hiernaar verwezen middels een link naar www.wetten.nl zodat u de meest actuele wet- en regelgeving tot uw beschikking heeft. 

Aanvragen ontheffing

Voor ontheffingsaanvragen is geen formulier beschikbaar. Aanvragen voor ontheffingen over bijzondere spoorwegen kunt u sturen aan: aanvraag@ilent.nl Voor de behandeling van de aanvraag geldt een termijn van maximaal 8 weken, waarna u een positieve of negatieve beschikking ontvangt.