Ontheffingen bijzonder spoor

In een aantal gevallen kunt u een ontheffing aanvragen voor gebruik van bijzonder spoor. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) neemt namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een besluit. De ILT is ook toezichthouder en kan handhaven.

Waarvoor kunt u een ontheffing bijzonder spoor aanvragen?

Hoe vraagt u een ontheffing bijzonder spoor aan?

U kunt een ontheffing werkzaamheden onder of vlakbij bijzonder spoor op 2 manieren aanvragen:

De ILT heeft maximaal 8 weken om een besluit te nemen. U ontvangt een positieve of negatieve beschikking. Aan deze beschikking zijn kosten verbonden.