Uitspraak Rechtbank Den Bosch AWB 07-2470 samenvatting

Soms wordt een zaak aan de bestuursrechter of (in tweede instantie) aan de Raad van State voorgelegd. Op basis van de op de rechtzitting aangevoerde argumenten oordeelt deze en komt met een uitspraak (een zogeheten nieuw besluit).

Uitspraak Rechtbank Den Bosch AWB 07/2470, 9 april 2008

Opdracht geven aan chauffeurs om de werkmap volledig en naar waarheid in te vullen en dit ook zodanig in de arbeidsovereenkomst te vermelden en een controle achteraf aan het einde van de week van de weekstaten is onvoldoende voor een geslaagd beroep op artikel 8:1 lid 3 Arbeidstijden besluit vervoer (de zogenoemde BeMaMitoe(bevelen, maatregelen, middelen, toezicht)).

Bij een weginspectie was geconstateerd dat een taxichauffeur zijn weekstaat niet volgens de wettelijke regelingen had ingevuld. Voor deze overtreding was een boeterapport opgemaakt. Vervolgens had het Bureau Bestuurlijke Boete van de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor deze overtreding een boete van € 220,00 opgelegd aan de werkgever omdat in de wet staat dat de werkgever aansprakelijk is voor deze overtreding, behalve als hij kan aantonen dat door hem de nodige bevelen zijn gegeven, de nodige maatregelen zijn genomen, de nodige middelen zijn verschaft en het redelijkerwijs te vorderen toezicht is gehouden om de naleving van de bepaling te verzekeren.

De werkgever had aangevoerd dat hij niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor deze overtreding omdat hij aan zijn chauffeurs de opdracht heeft gegeven de weekstaten naar waarheid in te vullen en dit ook als zodanig had opgenomen in de arbeidovereenkomst. Verder controleerde hij achteraf of de weekstaten juist waren ingevuld. De rechtbank oordeelde dat een wekelijkse controle achteraf met betrekking tot het invullen van de weekstaat onvoldoende is voor het “redelijkerwijs te vorderen toezicht”.

De boete was dus terecht opgelegd aan de werkgever.