Wanneer is meetbrief verplicht?

De verplichting voor een meetbrief is in Nederland gekoppeld aan de verplichting tot het teboekstellen van het schip.

In het Burgerlijk Wetboek boek 8 artikel 785 staat wanneer een teboekstelling verplicht is.

Dat is voor:

  • vervoer van lading bij een laadvermogen van 20 ton of meer
  • vervoer zonder lading bij een verschil tussen ledige en maximale waterverplaatsing van 10m³ of meer (het verschil is de som van het aantal passagiers en/of de voorraden aan boord, zoals brandstof, water en equipement)
  • een zeeschip dat een certificaat van onderzoek heeft voor het varen met een grotere diepgang op de binnenwateren dan op zee of de kustwateren

Bij twijfel over de verplaatsing of het tonnage kan een scheepsmeter van de ILT vaststellen of een vaartuig wel of niet aan de criteria voldoet.

Vrijwillig teboekgestelde schepen

Als een schip volgens artikel 785 van het Burgerlijk wetboek niet ingeschreven hoeft te worden, maar de scheepseigenaar kiest ervoor dit wel te doen, is er geen verplichting voor een meetbrief.

Wetgeving voor meetbrief

De eisen voor de meetbrief staan in de Binnenvaartwet hoofdstuk 3, paragraaf 2.