Tarieven certificaten binnenschepen

De tarieven voor scheepvaartcertificaten zijn per 4 mei 2018 gewijzigd. De nieuwe tarieven staan in de Staatscourant 3 mei 2018.

De tarieven zijn in 2018 verhoogd met een inflatiecorrectie van 4,12%,  dat is de inflatiecorrectie voor 2016 en 2017. Daartoe is besloten omdat de tarieven voor het laatst geïndexeerd zijn per 1 januari 2016. 

Regeling tarieven scheepvaart 2005

De certificaten en werkzaamheden waarvoor tarieven in rekening worden gebracht voor binnenschepen staan in de Regeling tarieven scheepvaart 2005.

De tarieven voor de binnenvaart staan in hoofdstuk 1.