Rijnvaartverklaring

Voor een schip in de beroepsvaart is een Rijnvaartverklaring nodig. Zo'n verklaring geeft het recht om te varen over alle wateren van de EU-lidstaten en die van Zwitserland, enkele uitzonderingen daargelaten.

Een Rijnvaartverklaring wordt afgegeven in het land waar het schip is geregistreerd. In Nederland kan de eigenaar van het schip een Rijnvaartverklaring aanvragen bij Kiwa Register.

Als de eigenaar en de exploitant niet dezelfde persoon zijn, dan moeten ze beiden de Rijnvaartverklaring aanvragen. Wanneer het schip wordt verkocht of van exploitant verandert, moet een nieuwe verklaring worden aangevraagd. De oude Rijnvaartverklaring moet worden ingeleverd bij Kiwa Register.
De controle van de Rijnvaartverklaring is een essentieel punt in de handhaving van de Binnenvaartwet. Een correcte Rijnvaartverklaring geeft namelijk zicht op wie de juiste exploitant en verdere eigenaren zijn. Hiermee geeft het de basis op wie de interventie juridisch correct moet zijn gericht.

Aanvragen bij Kiwa

De Rijnvaartverklaring kunt u aanvragen bij de Kiwa.