Nieuwe koers binnenvaartcertificaten

Het doel van de nieuwe koers voor de binnenvaartcertificaten is om het certificeringproces zo efficiënt mogelijk te maken voor alle partijen.

Certificaatplicht per 1 januari 2019 voor:

  • alle drijvende werktuigen ongeacht de lengte;
  • alle pleziervaartuigen van 20 meter of langer, of van 100 m3  (lengte x breedte x diepgang) of meer.
Overgangsbepaling :  1 november  2018  is  cruciale  datum
Als deze werk- en vaartuigen vóór 2009 in de vaart waren, kan tot 31 december 2018 gebruik gemaakt worden van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Dan moet de certificaataanvraag wel vóór 1 november 2018 bij de certificerende instelling ingediend zijn.

Meer uitgebreide informatie staat op de webpagina Certificaatplicht per 1 januari 2019.

Wat er verandert onder de nieuwe koers:

  • Er is meer tijd voor het onderzoek om certificaten te verlengen
  • U onvangt een melding (brief van de ILT) wanneer het certificaat verloopt
  • U heeft alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
  • En certificaten moeten doorlopend geldig zijn

Meer uitgebreide informatie staat op de webpagina Wat er verandert.

Hoort bij