Nieuwe koers binnenvaartcertificaten

wat verandert er:

  • Meer tijd voor het onderzoek om certificaten te verlengen (window)
  • Brief van de ILT wanneer het certificaat verloopt
  • Alleen recht op overgangsbepalingen met een geldig certificaat
  • Certificaten doorlopend geldig

Lees meer over de nieuwe koers binnenvaartcertificaten.

Certificaatplicht per 30 december 2018 voor:

  • drijvende werktuigen ongeacht de lengte
  • pleziervaartuigen van 20 meter of langer of als het product van lengte x breedte x diepgang 100 m3 of meer bedraagt

Drijvende werktuigen en pleziervaartuigen in de vaart vóór 2009, kunnen tot 30 december 2018 nog gebruik maken van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’.
Dan moet de aanvraag voor het certificaat uiterlijk vóór 1 november 2018 bij de certificerende instelling ingediend zijn.

Lees meer over de certificaatplicht voor drijvende werktuigen en pleziervaartuigen.

Hoort bij