Verlengen binnenvaartcertificaten

De ILT wil het certificeringsproces voor de binnenvaartcertificaten zo efficiënt mogelijk maken voor alle partijen. Er is meer ruimte voor het plannen van onderzoek ter verlenging van certificaten -en- de ILT meldt wanneer een certificaat dreigt te verlopen.

Zorg ervoor dat certificaten (doorlopend) geldig zijn, ook omdat overgangsbepalingen alleen van toepassing zijn op geldige certificaten.

Meer ruimte voor planning

De periode waarbinnen de droogzetting en het onderzoek voor verlenging van het certificaat kan plaatsvinden, is verruimd van 3 maanden naar een jaar. Dit is gedaan om de eigenaren meer gelegenheid te bieden om de onderzoeken op een geschikt moment in hun bedrijfsvoering in te plannen.

In het jaar voor de einddatum van het certificaat vindt een droogstaand - en veiligheidsonderzoek plaats.
Als alles in orde is, wordt het certificaat een volledige periode verlengd vanaf de einddatum van het laatst geldige certificaat.

Binnenvaartcertificaten onderzoek tbv verlenging

Looptijd certificaten

Daarnaast blijft het mogelijk van de huidige werkwijze gebruik te maken.
Het droogstaand onderzoek is maximaal twee jaar oud en het veiligheidsonderzoek is voor de einddatum van het certificaat uitgevoerd.
Als alles in orde is, wordt het certificaat een volledige periode verlengd vanaf de datum van het droogstaand onderzoek.

Melding voordat certificaat verloopt

De scheepseigenaren ontvangen een herinneringsbrief wanneer het certificaten moeten worden verlengd. In de brief staan onder andere de opties om het certificaat te verlengen:

  1. In het jaar voor de einddatum van het certificaat vindt een droogstaand - en veiligheidsonderzoek plaats. Als alles in orde is, wordt het certificaat een volledige periode verlengd vanaf de einddatum van het laatst geldige certificaat.
  2. Het droogstaand onderzoek is maximaal twee jaar oud en het veiligheidsonderzoek is voor de einddatum van het certificaat uitgevoerd. Als alles in orde is, wordt het certificaat een volledige periode verlengd vanaf de datum van het droogstaand onderzoek.
  3. Het droogstaand- en veiligheidsonderzoek is gestart voor de einddatum van het certificaat maar kan niet voor de einddatum van het certificaat positief worden afgerond. Tot alles in orde is mag het schip niet varen. Als alles in orde is, wordt het certificaat een volledige periode verlengd vanaf de einddatum van het laatst geldige certificaat.
  4. Het droogstaand - en veiligheidsonderzoek vindt plaats nadat het certificaat verlopen is. Er is geen recht meer op overgangsbepalingen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten voor het verkrijgen van een nieuw certificaat.

Ook de adresgegevens van klassenbureaus en keuringsinstanties staan in de brief

Certificaten doorlopend geldig

De nieuwe ingangsdatum van het certificaat ligt altijd eerder dan of direct aansluitend aan de afloopdatum van het laatste geldige certificaat. De certificerende instantie kan op basis van het onderzoek besluiten een kortere geldigheidsduur toe te passen dan hierboven aangegeven.

Overgangsbepalingen alleen voor geldig certificaat

Zonder een geldig certificaat kan er geen gebruik worden gemaakt van de  overgangsbepalingen. Dit kan leiden tot aanzienlijke kosten voor het verkrijgen van een nieuw certificaat.

Het op deze wijze toepassen van het recht op overgangsbepalingen is nieuw. Daarom wordt het tot 1 februari 2020 toegestaan, met een certificaat dat niet langer dan één certificaatperiode is verlopen aanspraak op overgangsbepalingen te maken. De geldigheidsduur wordt dan gerekend vanaf de datum van de droogzetting.

De overgangsbepalingen staan in Hoofdstuk 24 en 24a van het ROSR 1995 en bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG.

Waar aanvragen

Certificaten voor binnenschepen kunnen worden aangevraagd bij klassenbureaus of keuringsinstanties