'Geen klaarblijkelijk gevaar'

Het maakt uit of een vaartuig vóór of na 2009 in de vaart is genomen.

Voor 2009

Vaar- of werktuigen die vóór 2009 in de vaart zijn genomen, komen in aanmerking voor een certificaat als na onderzoek is vastgesteld dat er sprake is van 'geen klaarblijkelijk gevaar'. Als alles in orde is wordt het certificaat afgegeven.

Klaarblijkelijk gevaar en stabiliteit

Bij het onderzoek geldt als uitgangspunt dat een vaar- of werktuig dat vóór 2009 in de vaart werd genomen, niet van het ene op het andere moment (per 1-1-2010) gevaarlijk zal zijn.
Om vast te stellen of er sprake is van '(wel of geen) klaarblijkelijk gevaar' moet een expert van een door de ILT aangewezen certificerende instelling het schip onderzoeken.

Klaarblijkelijk gevaar komt onder andere voor bij:

 • Cascosterkte en huiddikte
 • Stuurwerk en stuurmachine (incl. stuurautomaat indien aanwezig)
 • Vrij zicht
 • Ankerinrichting (operationeel)
 • AIS en Marifoonverbinding/bediening
 • Gasinstallatie (indien aanwezig)
 • Brandveiligheid (handblussers en indien aanwezig vast blusinstallatie
 • Reddingsmiddelen
 • Manoeuvreereigenschappen. Kunnen met een proefvaart worden aangetoond
 • Achterstallig of matig onderhoud

Stabiliteit bij hef- en hijswerktuigen

Voor vaartuigen die nieuw onder de Richtlijn 2006/87/EG vallen is het begrip 'geen klaarblijkelijk gevaar' niet van toepassing voor stabiliteit. De stabiliteit van vaartuigen met hef en/of hijswerktuigen moet ten allen tijden voldoen aan de op dat moment geldende voorschriften.

Kleine drijvende werktuigen

De Regeling kleine drijvende werktuigen stelt lichtere eisen dan  voorgeschreven in de ES-trin voor drijvende werktuigen die werkzaamheden uitvoeren op wateren van zone 4 binnen Nederland waarvan:

 • de lengte minder dan 20 meter bedraagt,
 • het volume, berekend uit het product lengte (L) x breedte (B) x diepte (D) minder dan 100 m3 bedraagt, en
 • de kiel niet voor 30 december 2008 is gelegd


De bovenstaande eisen, ook de lichtere eisen voor drijvende werkvaartuigen, zijn veel zwaardere eisen dan alleen een toets op klaarblijkelijk gevaar.