Meetbrief en beunbrief

Een meetbrief voor een binnenschip kunt u aanvragen bij de ILT. Was uw meetbrief op 15 maart 2020 nog geldig? Dan is het verlengen van de meetbrief voorlopig niet nodig. Zie verder: Verklaring ILT mbt Covid-19 en Binnenvaart d.d. 31 maart 2020

De ILT volgt de lijn van de Centrale Commissie voor Rijnvaart (CCR) als het gaat om de door Nederland afgegeven communautaire en nationale certificaten, meetbrieven, verklaringen en andere documenten. De ILT is in afwachting van de communicatie vanuit de EU over de Uniecertificaten. Moeten de meetbrieven weer worden verlengd? Dan wordt dat bekend gemaakt.

Meetbrieven voor nieuwe en verbouwde/gewijzigde schepen

Voor een eerste meting of een meting naar aanleiding van een verbouwing/wijziging kunt u een aanvraag indienen.
Formulier Aanvraag meetbrief binnenvaart- en visserijschepen.