Meetbrief en beunbrief

Een meetbrief voor een binnenschip kunt u aanvragen bij de ILT. Tot 19 januari 2021 worden echter alleen scheepsmetingen uitgevoerd bij nieuwe schepen en verbouwde/gewijzigde schepen.

Aanvragen verklaring meetbrief

Als de meetbrief voor 19 januari 2021 verloopt en dus verlengd moet worden, dan kunt een ‘verklaring meetbrief’ aanvragen door een email te sturen naar binnenvaart@ilent.nl.

U vult de verklaring in en mailt deze terug naar hetzelfde emailadres. Na het ontvangen van een volledig ingevulde en ondertekende verklaring ontvangt u een meetbrief met een geldigheid van één jaar (na dat jaar wordt de meetbrief kosteloos verlengd met 10 of 15 jaar).

Meetbrieven voor nieuwe en verbouwde/gewijzigde schepen

Voor een eerste meting of een meting naar aanleiding van een verbouwing/wijziging kunt u een aanvraag indienen.

Onze scheepsmeters werken alleen binnen de grens van Nederland. Verzoeken om in het buitenland de meting van uw schip uit te voeren, worden niet in behandeling genomen.