Aanvragen Meetbrief en/of Beunbrief

Een meetbrief voor een binnenschip kunt u aanvragen bij de ILT. Als u een meetbrief aanvraagt voor een nieuw of een verbouwd/aangepast schip, dan wordt een fysieke meting aan boord van het schip uitgevoerd. Het verlengen van meetbrieven (geldigheid meetbrief) wordt door ILenT administratief afgedaan als de ledige diepgang van het schip niet is gewijzigd. 

Meetbrief nieuw, verbouwd of aangepast schip

Voor een eerste meting of een hermeting (naar aanleiding van een verbouwing/wijziging) kunt u een aanvraag indienen met het ‘Aanvraagformulier Meetbrief voor binnenvaart- of visserijschepen’.

Onze scheepsmeters werken alleen binnen de grens van Nederland. Verzoeken om in het buitenland de meting van uw schip uit te voeren, worden niet in behandeling genomen.

Verlengen meetbrief

Als de ledige diepgang van het schip niet is gewijzigd sinds de afgifte van de huidige meetbrief dan wordt de meetbrief administratief verlengt, zonder dat er een fysieke controlemeting aan boord van het schip plaat vindt.

In een dergelijk geval kunt u een aanvraag indienen met het ‘Formulier eigen verklaring voor het verlengen van de geldigheid van een meetbrief binnenvaart’. 

Zodra wij de aanvraag in goede orde (correct, volledig ingevuld en ondertekend) hebben ontvangen, versturen wij het document waarmee de geldigheid van de meetbrief met 10 of 15 jaar wordt verlengd na gelang het type schip.

Alleen Nederlandse meetbrieven (afgegeven door de ILT) kunnen administratief verlengd worden. Wanneer u een buitenlandse meetbrief heeft dan kunt u een nieuwe meting aanvragen. Nadat de meting aan boord heeft plaatsgevonden wordt er een Nederlandse meetbrief afgegeven. U kunt dan gebruik maken van het aanvraagformulier ‘Formulier aanvraag Meetbrief voor binnenvaart- of visserijschepen’.

U kunt er ook voor kiezen om de meetbrief te verlengen in het land waar de meetbrief is afgegeven.
 

Meetbrief verlopen maximaal 10 jaar

Meetbrieven waarvan de geldigheid maximaal 10 jaar verlopen zijn kunnen nog verlengd worden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen en gebruik maken van het aanvraagformulier ‘Formulier eigen verklaring voor het verlengen van de geldigheid van een meetbrief binnenvaart’. 

Meetbrief verlopen langer dan 10 jaar

Is een meetbrief langer dan 10 jaar verlopen dan kan deze niet meer verlengd worden en zal er een nieuwe meting plaats moeten vinden. U kunt hiervoor een aanvraag indienen en gebruik maken van het aanvraagformulier  ‘Aanvraagformulier Meetbrief voor binnenvaart- of visserijschepen’.

Gewijzigde diepgang

Als de ledige diepgang wel is gewijzigd sinds de afgifte van de huidige meetbrief dan kunt u een aanvraag indienen voor een hermeting door het indienen van het aanvraagformulier ‘Aanvraagformulier Meetbrief voor binnenvaart- of visserijschepen’.

Motorwijziging

Bij het vervangen van de motoren zal er nog een fysieke controlemeting aan boord van het schip plaats moeten vinden door een van onze scheepsmeters. U kunt hiervoor een aanvraag indienen en gebruik maken van het aanvraagformulier ‘Formulier aanvraag Meetbrief voor binnenvaart- of visserijschepen’.