Meetbrief en beunbrief

Een meetbrief voor een binnenvaartschip kan aangevraagd worden bij de ILT.

Formulier aanvraag meetbrief of beunbrief

Gebruik voor de aanvraag het Formulier Aanvraag meetbrief binnenvaart- en visserijschepen.
E-mail: binnenvaart@ilent.nl.
Per post: ILT/Scheepvaart | Postbus 16191 | 2500 BD Den Haag.

Voor een eenvoudige wijziging, zoals de scheepsnaam, hoeft geen bezoek aan boord plaats te vinden. In alle andere gevallen moet een scheepsmeter van de ILT aan boord komen voor een onderzoek, dat is meestal een controlemeting.

Voorwaarden voor een meting

De voorwaarden voor een meting zijn:

 • Het schip moet bedrijfsklaar zijn: motoren, anker en kettingen moeten aanwezig zijn.
 • Er mogen geen lading of passagiers aan boord zijn.
 • Er mag geen losse ballast aan boord zijn.
 • Het schip moet bezemschoon zijn, op de bodem zijn geen water, ladingresten of containers met materiaal.
 • Het schip moet op rustig water liggen en van alle kanten toegankelijk te zijn. Op containerterminals, raffinaderijen en op de rivier kan niet worden gemeten.
 • Er moet zo min mogelijk drinkwater en brandstof aan boord zijn. Er mag wettelijk 0.5% van het tonnage aan drinkwater aan boord zijn. Brandstof is lading. Er is altijd wat brandstof aan boord, dit wordt verrekend door de scheepsmeter.

Constateert een scheepsmeter aan boord dat niet is voldaan aan deze voorwaarden dan wordt een tarief op basis van de Regeling tarieven scheepvaart in rekening gebracht voor een vergeefse reis.

Tarieven

De kosten voor de meet- en beunbrief staan onder Tarieven.

Een meetbrief vervalt:

 • als de geldigheidsduur is verlopen.
 • wanneer een verbouwing plaatsvindt die van invloed is op in de meetbrief genoemde waarden, trim en of verplaatsing.
  Een verbouwing is bijvoorbeeld: het veranderen van de hoofdafmetingen, patrijspoorten en openingen boven de lastlijn, alle in- en uitwendige verbouwingen, het verwijderen of veranderen van een motor.
 • Als het schip een andere bestemming krijgt of anders gebruikt wordt dan waarvoor de meetbrief is afgegeven.
 • Als de meetbrief is gewijzigd door daartoe niet bevoegde personen.
 • Als aan het schip andere veranderingen of blijvende beschadigingen zijn aangebracht, waardoor de omschrijving in de meetbrief niet meer klopt.
 • Wanneer de meetbrief niet meer volledig is.

Hoort bij