Keuring technische uitrusting

De keuringstermijnen van de onderdelen van de technische uitrusting van een binnenvaartschip zijn verschillend. In de Tabel Keuringstermijnen technische uitrusting onderaan deze bladzijde staan die vermeld.

Voorbeelden van technische uitrusting zijn:
stuurmachines, vaste blusinstallaties, branddetectie, zie verder Tabel Keuringstermijnen technische uitrusting.

Erkenningen aan deskundigen voor keuren binnenvaartschepen

De ILT erkent enkele erkende deskundigen voor specifieke inspecties van uitrusting op binnenvaartschepen. Deze deskundigen worden regelmatig beoordeeld om te kijken of zij nog recht hebben op een erkenning.

Kwalificaties erkend deskundigen/deskundigen: Dienstinstructie nr. 26

In de Dienstinstructie nr. 26 van de CCR staan de kwalificaties van de erkend deskundigen / deskundigen die de keuring mogen uitvoeren.

Adressen erkende organisaties

Op deze website staan overzichten met adressen van erkende bedrijven.