Keuring technische uitrusting

De keuringstermijnen van de onderdelen van de technische uitrusting van een binnenvaartschip zijn verschillend. In de Tabel Keuringstermijnen technische uitrusting onderaan deze bladzijde staan die vermeld.

Voorbeelden van technische uitrusting zijn:
stuurmachines, vaste blusinstallaties, branddetectie, zie verder Tabel Keuringstermijnen technische uitrusting.

Erkenningen aan deskundigen voor keuren binnenvaartschepen

De ILT erkent enkele erkende deskundigen voor specifieke inspecties van uitrusting op binnenvaartschepen. Deze deskundigen worden regelmatig beoordeeld om te kijken of zij nog recht hebben op een erkenning.

Kwalificaties erkend deskundigen/deskundigen: Instructies voor toepassing van de technische standaard

Achteraan in de ES-TRIN zijn in deel II “bepalingen met betrekking tot de bouw-, inrichting en uitrusting”, deel uitmakend van de “instructies voor toepassing van de technische standaard” de kwalificaties terug te vinden waaraan een erkend deskundige / deskundige moet voldoen. Het overzicht staat onder deel “ESI-I-2” en is hieronder als bijlage overgenomen.

Adressen erkende organisaties

Op deze website staan overzichten met adressen van erkende bedrijven.