Groot Vaarbewijs en Rijnpatent

Voor een beroepsschipper van een binnenvaartschip is een (groot) vaarbewijs voorgeschreven volgens de Binnenvaartwet. De Groot Vaarbewijzen worden afgegeven door het CBR, Divisie CCV. 

Groot Vaarbewijs

In Nederland kennen we de onderstaande Groot Vaarbewijzen voor de beroepsvaart voor de binnenvaart:

  • Groot Vaarbewijs A
  • Groot Vaarbewijs B
  • Beperkt Groot Vaarbewijs A
  • Beperkt Groot Vaarbewijs B

Rijnpatent

Voor het varen van een schip op het deel van de Rijn tussen het Spijksche Veer (km 857,40) en Bazel (Mittlere Rheinbrucke km 166,64) is een geldig Rijnpatent of een Bewijs voor riviergedeelten verplicht.
De Rijnpatenten worden afgegeven door het CBR, Divisie CCV.

Aanvragen bij CBR, Divisie CCV

Het Groot Vaarbewijs en het Rijnpatent kunnen worden aangevraagd bij:

CBR 

Klein vaarbewijs

Op deze website staat ook informatie over het Klein Vaarbewijs voor de pleziervaart.