Duplicaat CvO, meetbrief of ander document aanvragen

Wanneer een Nederlands binnenvaartcertificaat is kwijtgeraakt, gestolen of verloren gegaan is, dan kan een nieuw document worden aangevraagd.  

Het formulier “Aanvraag duplicaat bij vermissing scheepsdocumenten” kan gebruikt worden bij vermissing van de volgende scheepsdocumenten:

  • Certificaten van Onderzoek (CVO) (aanvragen bij klassenbureau of keuringsinstantie)
  • Certificaat van Goedkeuring (CvG) (aanvragen bij klassenbureau of keuringsinstantie)
  • Ontheffingen/verklaringen (aanvragen bij de ILT)
  • Meetbrieven (aanvragen bij de ILT)

Om een duplicaat document aan te vragen kunt u gebruik maken van onderstaand aanvraagformulier.