Duplicaat CvO, meetbrief of ander document aanvragen

Wanneer een certificaat, meetbrief, etc. dat de ILT heeft afgegeven is kwijtgeraakt, vermist, gestolen of teniet gegaan is kan een ‘Aanvraag duplicaat bij vermissing scheepsdocumenten’ worden ingevuld.

De Aanvraag duplicaat bij vermissing scheepsdocumenten kan gebruikt worden bij vermissing van de volgende scheepsdocumenten:

  • Certificaten van Onderzoek (CVO)
  • Ontheffingen/verklaringen
  • Meetbrieven

Voor een duplicaat van een Certificaat van Onderzoek moet de verklaring naar een klassenbureau of keuringsinstantie worden gestuurd.

Voor een duplicaat van een Meetbrief of een ontheffing/verklaring moet de verklaring naar de ILT worden gestuurd.