Tabel keuringstermijnen technische uitrusting

Deze tabel geeft een overzicht van de keuringen van de technische uitrusting, de voorgeschreven termijn en de uitvoerder van de keuringen.