Dienstboekje

Een dienstboekje is een persoonlijk document voor bemanningsleden die werken in de beroepsbinnenvaart. Het dienstboekje is een officieel internationaal document om uw vaartijd te registreren. Aan de hand van uw geregistreerde vaartijd wordt uw functie bepaald en/of kunt u een examen afleggen.

Heeft uw matroos de juiste functie?

Van bemanningsleden met een buitenlands dienstboekje wordt soms een verkeerde functie in het vaartijdenboek vermeld. 


In Nederland geldt alleen de bladzijde ‘kwalificatie op de Rijn’
Van het buitenlandse dienstboekje geldt in Nederland alleen de Rijnkwalificatie.
Regelmatig wordt vastgesteld dat in het vaartijdenboek de kwalificatie van de nationale bladzijde wordt vermeld.

Dat is fout!

Strenger handhavingsbeleid vanaf 2018
Vanaf 1 januari 2018 wordt  handhavend opgetreden. Dat betekent dat u een boete riskeert wanneer de hogere nationale functie in plaats van de Rijnfunctie wordt gebruikt. De onderkwalificatie kan ook leiden tot het stilleggen van het schip totdat de vereiste bemanning aan boord is. Tot 1 januari 2018 zal de toezichthouder nog waarschuwen en uitleg geven.


Waar moet u op letten?
Buitenlandse dienstboekjes hebben:

  • een bladzijde voor de ‘kwalificatie op de Rijn’
  • een nationale bladzijde voor de kwalificatie in het land van uitgifte


Bladzijde voor de ‘kwalificatie op de Rijn’
Dienstboekjes uit de erkende* landen bevatten een bladzijde waar de bekwaamheden worden ingeschreven volgens de Rijnregelgeving.
Deze bladzijde kan alleen door een bevoegde Rijnautoriteit worden ingevuld. Dat zijn de autoriteiten in de CCR landen: Duitsland, Frankrijk, België, Nederland en Zwitserland. In Nederland is dit de SAB.


Check de erkenning bij een buitenlands dienstboekje
Bij een buitenlands dienstboekje moet worden nagegaan of dit in Nederland is erkend. Een erkend dienstboekje heeft altijd een bladzijde voor de kwalificatie op de Rijn.

*erkende landen:
De dienstboekjes van Oostenrijk, Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechische Republiek zijn wederzijds erkend.

Aanvragen bij SAB

Het dienstboekje kan worden aangevraagd bij:

Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB)     

Engelse en Duitse versie 'Heeft uw matroos de juiste functie?'

De  bovenstaande tekst is ook in het Engels en Duits beschikbaar: