Erkenning Beoordelingsinstantie (Risk Assessment Body; hierna RasBo)

De Europese Verordening 402/2013 inclusief amendement 2015/1136 heeft betrekking op de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie en –beoordeling (ook wel bekend als CSM; Common Safety Method on risk evaluation and assessment). Deze verordening bepaalt dat bij wijzigingen in het Spoorwegsysteem de partij die hiervoor het initiatief neemt, de methodiek van de Verordening volgt. (Verordening 402/2013 vervangt Verordening nr. 352/2009)

Wijzigingen kunnen zowel van technische, operationele als organisatorische aard zijn.

Is een wijziging volgens de Verordening significant, dan moet de correcte invulling hiervan worden getoetst door een onafhankelijke Beoordelingsinstantie (Risk Assessment Body; hierna RasBo). De RasBo is een onafhankelijke en bevoegde externe of interne persoon, organisatie of entiteit die een onderzoek verricht om, op basis van bewijsmateriaal, te beoordelen of een systeem geschikt is om aan de vastgestelde veiligheidsvereisten te voldoen. Daarbij wordt de geschiktheid getoetst van zowel het voorgelegde risicobeheerproces als van de resultaten van dat proces.

Wie kan een erkenning als Beoordelingsinstantie (RasBo) aanvragen?

Een persoon, een deel van een organisatie of een organisatie die deze beoordelingsactiviteiten wil uitvoeren en die voldoet aan de eisen die in de Verordening aan beoordelingsinstanties (RasBo’s) worden.

Het is voor een Spoorwegonderneming, Inframanager of een Entity in Charge of Maintenance (ECM) ook mogelijk om, naast het (veiligheids-)certificaat of de veiligheidsvergunning een erkenning als beoordelingsinstantie (RasBo) te verkrijgen; in deze gevallen zal de erkenning worden weergegeven op het bestaande (veiligheids-) certificaat of veiligheidsverguning van de aanvrager.

Afgegeven erkenningen beoordelingsinstanties (RasBo’s) worden geregistreerd in ERADIS (European Railway Agency Database of Interoperability and Safety). Deze database is publiek toegankelijk en raadpleegbaar.

Erkenning en eisen conform Europese Norm 17020

De beoordelingsinstantie (RasBo) dient te voldoen aan de criteria genoemd in Bijlage II van verordening 402/2013. Een van de criteria is het moeten voldoen aan de ISO/IEC-norm 17020:2012 en de latere wijzigingen daarvan.

Om op te kunnen treden als beoordelingsinstantie (RasBo), is in Nederland een erkenning benodigd. De Inspectie Leefomgeving en Transport is aangewezen als de erkennende partij voor beoordelingsinstanties (RasBo’s) in Nederland. Het voldoen aan de eisen van ISO norm 17020:2012 kan worden aangetoond met behulp van een accreditatie tegen deze norm, dit is niet verplicht. Indien de aanvrager niet beschikt over een accreditatie tegen ISO norm 17020:2012 zal een volledige toets door de Inspectie tegen deze norm worden uitgevoerd door de Inspectie. Dit is van invloed op het tarief.

Hoort bij