Wet- en regelgeving bemanning

Voor de bemanning van zeeschepen zijn er regels voor de veiligheid, arbeidstijden, accommodatie, rechten en plichten van de kapitein en de zeevarenden en arbeidsomstandigheden.

Netherlands Regulatory Maritime (NeRF)

Veel van de genoemde wetgeving staat in Netherlands Regulatory Framework Maritime (NeRF).

Hoort bij