Uitvoering Wet zeevarenden

Informatie over de uitvoering van de Wet zeevarenden staat in de Gids Uitvoering Wet zeevarenden. In deze derde versie zijn nieuwe onderwerpen en wijzigingen opgenomen. Dit document is nog in ontwikkeling en wordt mogelijk nog aangepast. Informatie over de afgifte van vaarbevoegdheden staat op de website van Kiwa.

Tijdelijke gewijzigde uitvoering Wet zeevarenden

Er is meer tijd beschikbaar om aan sommige nieuwe bepalingen van de Wet zeevarenden te voldoen. Het gaat om de volgende punten:

1. Wachtofficier alle schepen op MBO-3 kennisbewijs

Houders van een vaarbevoegdheidsbewijs , dat gebaseerd is op een MBO-3 niveau kennisbewijs, zonder de vermelding 'wachtofficier alle schepen', kunnen bij KIWA Register B.V. een aanvraag indienen voor de bevoegdheid 'wachtofficier alle schepen' uitgesplitst naar stuurman, werktuigkundige en maritiem officier. 

2. CRA op combinatie bekwaamheidbewijzen voor tankschepen

Op aparte bekwaamheidsbewijzen , vooral voor tankers, kan geen Certificate of Receipt of Application (CRA) worden afgegeven. Een aanvraag voor een vaarbevoegdheidsbewijs van erkenning voor kapitein of officier voor een tankschip moet zowel een aanvraag tot erkenning van een vaarbevoegdheid als een aanvraag voor een erkenning  van een bekwaamheidsbewijs voor tankschepen bevatten. Op de combinatie van deze aanvragen worden twee gerelateerde CRA's afgegeven.

Meer informatie

Meer informatie kan worden opgevraagd bij Kiwa Register B.V. via NL.scheepvaart@kiwa.nl.

Achtergrond

Tot het bovenstaande is besloten omdat enkele bepalingen van de Wet zeevarenden knelpunten voor zeevarenden oplevert. De beslissing om meer tijd uit te trekken voor de nieuwe bepalingen van de Wet zeevarenden is genomen in samenwerking met de ILT, het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM), de KVNR, de Vereniging van Waterbouwers en Nautilus International.