Trainingen IGF-schepen

Trainingseisen voor zeevarenden op schepen die op gas varen.

Zeevarenden die op schepen varen met gas als brandstof moeten bepaalde trainingen volgen.
Deze trainingen kunnen in Nederland gevolgd worden. Het gaat om de erkende trainingen:

  • basistraining IGF Code (Basic Training for ships subject to the IGF code )
  • gevorderdentraining IGF Code (Advanced training for ships subject to the IGF code)

Deze trainingen kunnen gevolgd worden bij de trainingsinstituten die op het Overzicht erkende trainingen staan.

IGF bekwaamheidsbewijs aanvragen bij Kiwa

Het trainingscertificaat kan bij Kiwa worden omgezet naar een officieel bekwaamheidsbewijs.

IGF Code

Voor schepen die gas als brandstof gebruiken is de IGF Code (International Gas Fuel Code) ontwikkeld. De IGF Code stelt eisen aan de bemanning en aan het schip. Van de bemanning wordt geëist dat zij:

  • getraind zijn in het veilig werken met IGF Code brandstoffen
  • veilig deze brandstof kunnen bunkeren
  • de risico’s van de IGF Code brandstoffen herkennen

Infographic van de ICS

Een handig hulpmiddel is de infographic van de International Chamber of
Shipping (ICS): Special training requirements for personnel on ships using gases or other low-flashpoint fuels (IGF Code).