STCW-F

De opleidingen en trainingen voor het personeel op vissersschepen gaan per 1 april 2019 veranderen. Dit komt door de invoering van het internationale STCW-verdrag.
In dit verdrag staan de normen voor opleiding, diplomering en wachtdienst voor personeel van vissersschepen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Verder stelt het verdrag eisen aan de ervaring en de lichamelijke conditie van de bemanning van vissersvaartuigen.
Tot slot moet het verdrag de veiligheid van mensen, schepen en het maritieme milieu bevorderen. De handelsvaart heeft al een dergelijk verdrag; het STCW-verdrag.  

Zie ook