Schepen zonder MLC-certificaat verplichting

Inspectie op schepen zonder MLC-certificaat verplichting

Ook zeeschepen kleiner dan 500 GT en zeeschepen die geen internationale reizen maken moeten voldoen aan de MLC-eisen. Het MLC-certificaat is voor deze schepen niet verplicht. Om problemen bij havenautoriteiten in andere landen te voorkomen adviseert de Nederlandse overheid om ook voor deze schepen een certificaat aan te vragen. Nederland is verplicht om schepen waarvoor geen certificaat verplicht is iedere 3 jaar te inspecteren.

Inspecties op MLC-eisen

De ILT controleert alle schepen of die aan de MLC-eisen voldoen, ook de schepen waarop het MLC-certificaat niet verplicht is (< 500 GT). Voor deze schepen wordt geadviseerd om een DMLC, part I en een DMLC, part II op te stellen waarin de procedures staan.

Wanneer een DMLC part I en een ingevuld DMLC part II aan boord zijn, zijn alle zaken die betrekking hebben op het MLC-verdrag makkelijk terug te vinden. Dat is prettig voor zowel de kapitein als de inspecteur. Bovendien kan de inspectietijd dan korter zijn.

Inspecties uitvoeren

De scheepsbeheerder kan zelf contact opnemen met de ILT via Vlaggenstaattez@ilent.nl. Dat geeft de scheepsbeheerder de gelegenheid om een datum en locatie aan te geven die hem goed uitkomen.

Voor de inspectie waarvoor een afspraak is gemaakt gelden de volgende voorwaarden:

  1. Het schip voldoet aan de MLC-eisen.
  2. Het schip is bedrijfsklaar.
  3. Het schip is vier uur beschikbaar en alle zeevarenden zijn aan boord om de inspectie te begeleiden en om vragen te beantwoorden.

Op schepen waarvoor geen afspraak is gemaakt doet ILT/Scheepvaart niet aangekondigde inspecties.

Het inspectierapport

Als het schip aan de eisen voldoet (met of zonder certificaat) dan wordt een MLC-inspectierapport zonder bemerkingen achtergelaten.
Blijkt uit de inspectie dat het schip niet aan de eisen voldoet, dan staat op het inspectierapport binnen welke termijn de tekortkomingen moeten zijn hersteld. Bij ernstige overtredingen bestaat de mogelijkheid dat het schip wordt aangehouden.

Informatie over het MLC-certificaat

Het MLC-certificaat bestaat uit het certificaat en een Declaration of Maritime Labour Compliance, part I en part II (DMLC part I en part II). Voor bovengenoemde schepen zijn het MLC-certificaat en de DMLC, part I en II niet verplicht.

Een aantal hulpmiddelen is beschikbaar op deze website zoals informatie over de wettelijke eisen en een toelichting, een voorbeelddocument voor de scheepsbeheerder waarop wordt ingevuld op welke manier aan die wettelijke eisen wordt voldaan en een checklist:

  1. De DMLC, part I
  2. De DMLC, part II
  3. De Annex bij de DMLC, part I, waarin de wetsartikelen volledig zijn uitgeschreven met een toelichting of interpretatie waar nodig
  4. De Checklist MLC 2006 Aide memoire