Amendementen 2014 MLC

Voor veel vlaggenstaten zijn er per 18 januari 2017 wijzigingen opgetreden in het MLC Verdrag. Het zijn wijzigingen en aanvullingen op het gebied van repatriëring en de aansprakelijkheid van de reder bij het achterlaten van zeevarenden. Voor Nederland worden deze wijzigingen per 1 februari 2018 van kracht.

Verklaring wijzigingen beschikbaar

Er is een verklaring (To whom it may concern - Statement DMLC part 1, inclusief 2014 MLC amendments) opgesteld om de Nederlandse situatie toe te lichten, die overlegd kan worden als er controle plaatsvindt aan boord.

De ILO heeft een resolutie uitgegeven: 'Resolution on the transitional measures relating to the entry into force of the amendments to the Maritime Labour Convention, 2006, concerning financial security requirements in respect of abandonment of seafarers and for shipowners’ liability'.

Daarin staat dat de certificaten uitgegeven vóór de inwerking treding van de amendementen hun geldigheid behouden totdat de vervaldatum is bereikt en er een Renewal survey dient plaats te vinden. Deze ILO resolutie vindt u onderaan deze pagina. 

Certificering MLC

Vóór het aanvragen van de Renewal survey bij het klassenbureau dient u zelf:

  • een DMLC deel I (inclusief de 2014 MLC amendementen) bij ILT aan te vragen
  • het DMLC deel II aan te passen

Zodra de Renewal survey heeft plaatsgevonden, geeft het klassenbureau een nieuw MLC certificaat uit.

Onderaan deze pagina vindt u de volgende documenten:

  • de brief van Nederland voor uitstel aan de ILO (Request Netherlands to the ILO)
  • de bevestiging van de ILO (Confirmation ILO concerning implementation MLC)
  • de verklaring waarin de Nederlandse situatie wordt uitgelegd
  • de ILO resolutie

Hoort bij