Bemanning zeevaart

Een veilige vaart begint met een goed opgeleide bemanning. Elke zeevarende moet beschikken over een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de uit te oefenen functie vermeld staat. Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.

Aanvragen monsterboekje en vaarbevoegdheidsbewijs

Zowel het monsterboekje als het vaarbevoegdheidsbewijs kan worden aangevraagd bij:

Kiwa Register - aanvraag bemanningsdocumenten
Telefoon: 088 - 998 48 88

Landen met overeenkomst met Nederland (Overview of STCW Parties with which the Netherlands has an undertaking in accordance with STCW Code Chapter I, Reg. 10)

Opleidingen

Opleidingen voor zeevarenden moeten voldoen aan (inter)nationale wetgeving, zoals het 'Standards on Training, Certification and Watchkeeping' dat (deels) geïmplementeerd is in de 'Wet zeevarenden'.

Voor de aanvraag van een vaarbevoegdheid worden alleen certificaten van erkende opleidingen en trainingen geaccepteerd. Daarnaast kunnen er aanvullende trainingscertificaten nodig zijn.
 

Duplicaat diploma aanvragen
Wanneer u niet meer beschikt over het originele diploma dan kunt u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een duplicaat aanvragen.

MBO- en HBO-instellingen

Opleidingen kunnen gevolgd worden bij MBO- en HBO-instellingen. Op de informatiesite www.Zeebenengezocht.nl staat meer informatie over de opleidingen zoals vereiste vooropleiding, carrièreperspectief en de adressen.

Dispensaties

In uitzonderlijke situaties waarbij sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte van een bemanningslid, kan er een vrijstelling verleend worden aan bemanningsleden of het schip van de voorgeschreven bemanningseisen. Voorwaarde is dat er geen gevaar voor de persoon, eigendom of omgeving mag zijn.

Er zijn twee soorten dispensaties:

  • Persoonsdispensatie
  • Scheepsdispensatie (ontheffing bemanningssamenstelling)

Meer informatie over het aanvragen van dispensaties staat bij:
Aanvragen certificaten | Dispensaties

Erkende trainingen

Zie het Overzicht erkende trainingen onderaan deze pagina voor de trainingen die de ILT erkend heeft in Nederland.

Trainingen in het buitenland moeten door de maritieme autoriteit in het betreffende land erkend zijn. Ook moet het een land zijn waar Nederland een overeenkomst mee heeft. Zie het overzicht Landen met een overeenkomst met Nederland voor een overzicht. 

Medische keuringen zeevaart

Alleen artsen die zijn aangewezen door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat mogen keuringen verrichten voor de zeevaart.

Lees meer informatie over medische zaken en adressen van keuringsartsen.