Work in Fishing Convention - C188

'Verdrag betreffende werk in de visserijsector'

Wat is C-188?

C188 is het 'Verdrag betreffende werk in de visserijsector' van de International Labour Organization (ILO). Het gaat over de leef- en werkomstandigheden (veiligheid en welzijn) aan boord van zeevissersvaartuigen. Het verdrag stelt bijvoorbeeld eisen op het vlak van accommodatie voedsel, rusttijden, medische zorg, arbeids- en maatschapsovereenkomsten, arbeidsomstandigheden en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op 15 november 2019 is het verdrag ingevoerd. Precies één jaar later, op 15 november 2020, treedt het verdrag voor Nederland in werking en moeten alle zeevissersvaartuigen voldoen aan de voorschriften.

Voor wie geldt het verdrag

Dit verdrag geldt voor alle vissers en zeevissersvaartuigen die commerciële visserijactiviteiten uitvoeren. Per 15 november 2020 zijn de volgende twee categorieën vissersvaartuigen certificaat plichtig:

 1. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én die (a) een lengte (L) van 24 meter of meer hebben;
 2. Zeevissersvaartuigen die langer dan drie dagen aaneen op zee blijven én (b) normaliter varen op een afstand van meer dan 200 zeemijlen tot de Nederlandse kustlijn bij laag water. 
  Vaargebied 1: Onbeperkt.
  Vaargebied 3: De Noordzee tot 62°N en tot de lijn die het punt op 62°N en 1°W verbindt met Strathy Point, Het Kanaal, het kanaal van Bristol, het St. George Kanaal en de Ierse Zee in het zuiden tot de lijn die Kaap St. Mathieu verbindt met Old Head of Kinsale en in het noorden tot de lijn Inishowen Head naar Islay (Ardmore Point), van Islay (Rhuda Mhail) langs de oostkust van Colonsay naar Mull en van Mull naar Schotland, en de Oostzee tot 56°N).

Certificaat aanvragen

 • Voor het aanvragen van een certificaat kunt u het aanvraagformulier Ontheffingen, vrijstellingen en aanvullende certificaten invullen en e-mailen naar visserij@ilent.nl.
 • Na ontvangst van uw aanvraag wordt u gebeld om een afspraak te maken voor een inspectie aan boord.
 • Als uit deze inspectie aan boord blijkt dat het vissersvaartuig voldoet aan alle eisen, ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is het bewijs dat u voldoet aan de eisen van het verdrag/C-188.
 • Om u voor te bereiden op de inspectie aan boord, ontvangt u voorafgaand aan de inspectie een toetsingskader.
 • Vissersvaartuigen die normaliter buitenlandse havens aandoen krijgen voorrang omdat in een aantal landen het verdrag al langer van kracht is en daarom al handhavingsinspecties worden uitgevoerd. Bij deze inspecties kan naar het certificaat worden gevraagd.

Handhavingsinspecties

Alle zeevissersvaartuigen, dus met en zonder certificaat, kunnen in een buitenlandse en/of Nederlandse haven worden geïnspecteerd. Als tijdens de handhavingsinspectie blijkt dat het zeevissersvaartuig niet aan de eisen van het verdrag/C-188 voldoet, kan het schip worden aangehouden.

Zeevissersvaartuigen die niet certificaatplichtig zijn, moeten wel aan de regels van het verdrag/C-188 voldoen. Ook zij kunnen worden geïnspecteerd door een handhavingsinspecteur van de ILT of in het buitenland.

Vragen

Op de webpagina 'aanvraagformulieren' kunt u formats downloaden van formulieren die genoemd worden in het toetsingskader zoals bijvoorbeeld de rusturenlijst en de bemanningslijst.

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar visserij@ilent.nl of u kunt op werkdagen tussen 08:30 en 16:00 uur bellen met 088 489 0000.