Bemanning visserij

Elke zeevarende moet beschikken over een monsterboekje en een vaarbevoegdheidsbewijs waarop de uit te oefenen functie vermeld staat. Daarnaast kunnen er aanvullende trainingscertificaten nodig zijn.

Aanvragen bij Kiwa

Een monsterboekje, vaarbevoegdheidsbewijs en een erkenning van vaarbevoegdheidsbewijs kunnen worden aangevraagd bij Kiwa.

Het vaarbevoegdheidsbewijs wordt afgegeven wanneer voldaan is aan de eisen van opleiding, ervaring en lichamelijke geschiktheid.
Ook aan maritieme opleidingenĀ stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) eisen.

Voor de aanvraag van een vaarbevoegdheid worden alleen certificaten van erkende opleidingen en trainingen geaccepteerd. Zie daarvoor de informatie onder Opleidingen. Wanneer u niet meer beschikt over het originele diploma dan kun u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een duplicaat aanvragen.

Geneeskundige verklaring zeevaart

Bij de aanvraag van een vaarbevoegdheidsbewijs en bij monstering aan boord van een Nederlands zeeschip moeten bemanningsleden eenĀ 'geneeskundige verklaring zeevaart' kunnen tonen. Voor een 'geneeskundige verklaring zeevaart' moet een medische keuring worden ondergaan bij een hiertoe door de minister van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen arts. Meer informatie staat onder Medische zaken.