Wet zeevarenden

De Wet zeevarenden stelt eisen aan de bemanning van een zeeschip.

Het gaat onder andere om eisen voor:

  • Opleidingen
  • Trainingen
  • Wachtlopen
  • Monsterboekjes en vaarbevoegdheidsbewijzen
    Deze kunnen worden aangevraagd bij Kiwa
  • Samenstelling van de bemanning
  • Accommodatie

De Wet zeevarenden bevat het STCW-Verdrag en grote delen van het MLC-Verdrag. De Wet zeevarenden is gedetailleerd uitgewerkt in het Besluit zeevarenden en de Regeling zeevarenden.