Verantwoordingsdocument scheiding DAEB/niet-DAEB

Verantwoordingsdocument waarin de Inspectie Leefomgeving en Transport uitleg geeft over de uitkomsten van de consultatie over scheiding DAEB en niet-DAEB.