Audits wegtransport

Het uitgangspunt van de Inspectie Leefomgeving en Transport is dáár toezicht houden waar de risico’s het grootst zijn. Daarnaast wil de inspectie het toezicht efficiënter en effectiever maken en waar mogelijk zelfs op afstand uitvoeren. Ondernemingen krijgen meer eigen verantwoordelijkheid voor naleving wetgeving, veiligheid en duurzaamheid.

Borging naleving

Bij audits en handhavingsconvenanten gaat het om toezicht op de systemen, processen en methoden voor borging van de naleving van wet- en regelgeving waar de inspectie op toeziet.

Door het uitvoeren van een audit wordt onderzocht in hoeverre een onderneming aantoonbaar haar processen beheerst met betrekking tot de naleving van wet- en regelgeving waar de inspectie op toeziet. Het resultaat van een audit kan zijn dat er een handhavingsconvenant met een onderneming wordt afgesloten. In het handhavingsconvenant worden op basis van wederzijds vertrouwen nadere afspraken gemaakt ter verbetering van de naleving van wet- en regelgeving, de vermindering van de toezichtlast en vergroting van de dienstverlening.

Het uitvoeren van audits en afsluiten van handhavingsconvenanten leidt tot vermindering van de toezichtlast bij ondernemingen en stimuleert hen om wet- en regelgeving actief na te leven. Vertrouwen tussen inspectie en onderneming ligt hiervoor aan de basis.

Het laten uitvoeren van een audit of toewerken naar een handhavingsconvenant is niet verplicht. Niet alle ondernemingen willen en/of kunnen aan de criteria voldoen.