Geen asbest in onderzochte kinderkrijtjes en -klei

Vorig jaar onderzocht de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 20 importeurs en distributeurs die samen het grootste gedeelte van geïmporteerde krijt- en kleiproducten leveren aan de (speelgoed)winkels in Nederland. Veel krijt- en kleiproducten bevatten talk. Omdat asbest en talk in de natuur vaak naast elkaar voorkomen, heeft de ILT specifiek gekeken naar het talk. Uit het onderzoek blijkt dat de onderzochte producten geen asbest bevatten.

Afbeeldingen van speelkrijt en speelklei.

Importeurs en distributeurs passen werkwijze aan

Niet alle bezochte bedrijven waren zich er van bewust dat er asbest in hun producten kan zitten. Het grootste gedeelte van de bezochte bedrijven geeft aan dat het naar aanleiding van het ILT-onderzoek maatregelen heeft getroffen om import van asbesthoudende producten tegen te gaan. Deze bedrijven gaan voortaan proefzendingen testen, voordat ze besluiten om een groot aantal artikelen te importeren.
De ILT is tevreden met dit resultaat; de importeurs zijn verantwoordelijk voor de producten die zij op de Nederlandse markt brengen. Zelf testen is belangrijk, onder meer vanwege verschillen in wetgeving tussen landen. Zo noemt China producten die tot 15% uit asbest bestaan ‘asbestsvrij’, terwijl asbestvrij in de EU 0% asbest betekent. De ILT houdt de vinger aan de pols en zal in de toekomst meer inspecties uitvoeren.

Geen (her)gebruik of import van asbesthoudende producten

Blootstelling aan asbestvezels brengt ernstige risico’s voor de gezondheid met zich mee. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesothelioom) en stoflongen (asbestose) bevorderen. Door de gezondheidsrisico's van asbest geldt sinds 1994 een verbod op het gebruik van asbest. Desondanks worden nog steeds nieuwe producten met asbest geïmporteerd en oude producten bewerkt, (opnieuw) toegepast en verhandeld.

Rol ILT

Het toezicht van de ILT is erop gericht dat partijen het asbest - dat in het verleden is gebruikt in de industrie, schepen, treinen, wegen et cetera - op een veilige manier verwijderen en afvoeren en niet opnieuw gebruiken of doorgeven aan anderen. Om te voorkomen dat er nieuwe asbesthoudende producten op de markt komen, houdt de ILT ook toezicht op het importverbod.

Meer informatie over het onderzoek naar krijt en klei, alsmede het online onderzoek, is te vinden in het factsheet .