De arts-deskundige verricht zelf geen keuringen, maar geeft de keuringsarts alleen advies. Door hun specialisatie kunnen deze artsen de keuringsarts verdergaand inzicht geven in de eisen en risico’s ten aanzien van deelname aan het spoorwegverkeer. De keuringsarts werkt in dienstbetrekking bij  door Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ILT  erkende keuringsinstituten die medische keuringen verrichten aan personen die een veiligheidsfunctie binnen het hoofdspoorwegverkeer-systeem uitoefenen. In bijlage 1, 2 en 3 van de Regeling spoorwegpersoneel 2011 staat beschreven in welke gevallen overleg en/of nadere beoordeling kan/moet worden gevraagd van de arts-deskundige.

Om als arts-deskundige advies te mogen geven is een aanwijzing vereist. De ILT verstrekt, namens de Minister, deze aanwijzing in de vorm van een erkenning aan een instituut waaraan de arts-deskundigen verbonden zijn. U vraagt een aanwijzing als arts-deskundige aan met het formulier Aanvraag aanwijzing als arts-deskundige rail.

Adressen voor aangewezen arts-deskundige

Een keuringsarts kan zich voor een advies van een aangewezen arts-deskundige wenden tot:

  • Polikliniek Mens en Arbeid (PMA), verbonden aan het AMC, Tafelbergweg 51 te Amsterdam
  • Instituut Klinische Arbeidsgeneeskunde (IKA), Landgoed Zonnestraal, Loosdrechtse Bos 17 te Hilversum

De arts-deskundige staat genoemd in artikel 1 van de Regeling Spoorwegpersoneel 2011.

Zie ook

Hoort bij