Arts-deskundige rail

De arts-deskundige verricht zelf geen keuringen, maar geeft de keuringsarts desgevraagd advies. Door zijn specialisatie kan de arts-deskundige de keuringsarts verdergaand inzicht geven in de eisen voor en de risico’s van deelname aan het spoorwegverkeer.

De keuringsarts werkt in dienstbetrekking bij keuringsinstituten die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft erkend. Zij verrichten medische keuringen aan personen die een veiligheidsfunctie binnen het hoofdspoorwegverkeersysteem uitoefenen. De bijlagen 1, 2 en 3 van de Regeling spoorwegpersoneel 2011 tonen in welke gevallen overleg en/of nadere beoordeling moet worden gevraagd van een arts-deskundige.

De arts-deskundige staat genoemd in artikel 1 van de Regeling spoorwegpersoneel 2011.

Op 1 april 2019 is de Regeling spoorwegpersoneel 2011 gewijzigd. Daardoor is een erkenning niet meer verplicht van een instituut waaraan arts-deskundigen zijn verbonden of van arts-deskundigen zelf.