Airconditioningsystemen

Vanaf 1 december 2013 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) er op toe dat eigenaren en beheerders van gebouwen hun keuringen van airconditioningsystemen op tijd laten uitvoeren door gediplomeerde deskundigen.

Vanaf die datum is de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal vermogen van 12 kW of meer verplicht voor eigenaren en beheerders van gebouwen. Deze systemen moeten dan één keer in de 5 jaar worden gekeurd door gediplomeerde deskundigen. Tijdens die keuring beoordeelt de deskundige of de energieprestatie kan worden verbeterd. De verplichting wordt gefaseerd ingevoerd: op 31 december 2014 moet de eerste groep airconditioningsystemen zijn gekeurd. Het betreft airconditioningsystemen  ouder dan 10 jaar en met een vermogen tussen de 12 en 45 kW.

Verbeteren van de energieprestatie van gebouwen

De maatregel is gebaseerd op de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), een Europese richtlijn die de EU-landen verplicht maatregelen te nemen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Om aan de richtlijn te voldoen zijn regels opgenomen in de Woningwet, het Besluit energieprestatie gebouwen en de Regeling energieprestatie gebouwen. Bij overtreding van de regels kan de ILT een last onder dwangsom opleggen.