Aangescherpte normen China voor import afvalstoffen

China heeft op 1 januari 2018 de eisen aangescherpt voor de import van afvalstoffen, in het bijzonder van recyclebare kunststoffen. Het Chinese ministerie van Milieubescherming had dit medio 2017 al aangekondigd bij de Wereld Handels Organisatie. De aanscherping gaat in 2 fasen in.

Fase 1

Sinds 1 januari 2018 zijn voor China 3 lijsten van kracht voor:

  • Prohibited
  • Restricted
  • Non-restricted Commodities

Van deze lijsten bestaan nog geen officiële vertalingen, maar het volgende lijkt duidelijk. Zo is het verboden kunststof van huishoudelijke herkomst te importeren, net als ongesorteerd papier. Meer informatie over de 3 lijsten afval (in het Chinees) vindt u op de website van de Chinese overheid.

Fase 2

Op 1 maart 2018 worden de kwaliteitsnormen aangescherpt voor toegelaten afvalstoffen. Ook hiervan is nog geen officiële vertaling. Veel afvalstoffen mogen maximaal 0,5 procent vervuiling (dat wil zeggen andere componenten) bevatten, zo is de verwachting. Het gaat hierbij vooral om kunststof van productie, papier en de meeste metaalsoorten. De publicatie over aanscherping normen voor toegelaten afvalstoffen (in het Chinees) staat op de website van het Chinese ministerie van Milieubescherming.

Wat betekent dit voor exporteurs?

Voor de uitvoer van afvalstoffen naar China moeten exporteurs rekening houden met bovenstaande, ook al is de landenverordening in de EVOA hierop (nog) niet aangepast. China kent al een lijst van afvalstoffen waarvoor een verbod geldt (kolom a van de landenverordening) met daarnaast een lijst overige afvalstoffen (kolom d). In kolom d staan de afvalstoffen waarvoor specifieke nationale eisen gelden.

Eisen voor China

  • De kwaliteit van de afvalstoffen moet vóór verzending door het CCIC worden gecontroleerd. Dit bedrijf voert de controles voor de Chinese overheid uit.
  • De leverancier/exporteur moet een AQSIQ-vergunning hebben.
  • De ontvanger in China moet een MEP-vergunning hebben.
    De lijst met MEP-vergunningen is geactualiseerd. Zo zijn bedrijven zonder verwerkingslocatie van de lijst geschrapt. Dit heeft China aangegeven in december 2017 bij een werkgroepvergadering over afval tussen China en de EU.

Exporteurs van afvalstoffen naar China moeten de toestemming van het CCIC, de AQSIQ- en de MEP-vergunning kunnen laten zien bij een inspectie door de douane of de ILT; deze kunnen een verificatie van de verstrekte documenten uitvoeren.