Uitvoer afval uit de Europese Unie

Uitvoer afvalstoffen voor verwijdering

Voor de uitvoer van afvalstoffen uit de EU, bestemd voor verwijdering van de afvalstoffen geldt een uitvoerverbod, behalve voor de uitvoer naar landen die behoren tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), te weten Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Meer informatie over het doen van een kennisgeving.

Uitvoer afvalstoffen voor hergebruik

Voor de uitvoer van afvalstoffen uit de EU naar een OESO-land, bestemd voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die genoemd zijn in bijlage III van de EVOA (de groene lijst), geldt een algemene informatieverplichting (Bijlage VII).
Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen zijn aangesloten bij de OESO.

Voor afvalstoffen die vallen onder bijlage IV ( de oranje lijst) van de EVOA is een kennisgevingsprocedure vereist.

Bijlage V: uitgezonderd van uitvoerverbod

Voor de uitvoer van afvalstoffen uit de EU naar een niet-OESO-land, bestemd voor de nuttige toepassing van afvalstoffen geldt een uitvoerverbod mits de afvalstoffen zijn uitgezonderd in bijlage V van de EVOA. Als deze zijn uitgezonderd, bepaalt de bevoegde autoriteit in het land van bestemming welke procedure gevolgd moet worden. Hiervoor zijn de volgende keuzes:

Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen zijn aangesloten bij het verdrag van Bazel of de OESO.

Voor specifieke informatie per land en afvalstoffen raadpleegt u de derde-landenregeling.

  • Bijlage V (NL) - Afvalstoffen waarvoor het uitvoerverbod van artikel 36 geldt (Nederlands)
  • Annex V (EN) - Waste subject to the export prohibition in article 36 (Engels)
  • Anhang V (DE) - Afälle, für die das Ausfuhrverbot des Artikels 36 gilt (Duits)

Zie ook