Transport tussen EU-landen

Voor de overbrenging van afvalstoffen tussen lidstaten van de Europese Unie, bestemd voor het verwijderen van de afvalstoffen, is een kennisgevingsprocedure vereist.

Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen lid zijn van de Europese Unie. Lees meer over hoe een kennisgeving aan te vragen.

Transport nuttige stoffen op groene lijst

Voor de overbrenging van afvalstoffen tussen lidstaten van de Europese Unie, bestemd voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die genoemd zijn in bijlage III van de EVOA (de groene lijst), geldt een algemene informatieverplichting (Bijlage VII).

Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen lid zijn van de Europese Unie.

Transport nuttige stoffen op oranje lijst

Voor afvalstoffen die vallen onder bijlage IV (de oranje lijst) van de EVOA is een kennisgevingsprocedure vereist.

Overgangsbepalingen

Bij de toetreding tot de Europese Unie is er voor Slowakije, Polen, Letland, Bulgarije en Roemenië een overgangsregime vastgesteld voor de te volgen kennisgevingsprocedure voor Groene-lijst-afvalstoffen voor nuttige toepassing.

In Overgangsbepalingen nieuwe EU-lidstaten staan de overgangsbepalingen voor nieuwe lidstaten van de Europese Unie die zijn aangegeven in artikel 63 van de EVOA. Artikel 63 is reeds aangevuld met een verlenging van de bepalingen voor Bulgarije en de bepalingen voor Roemenië.
 

Zie ook