Retourtransport afval in de Europese Unie

Om diverse redenen kan het gebeuren dat afvalstoffen in overbrenging terug moeten naar de ontdoener. U dient hierbij als kennisgever bepaalde contacten te leggen en bepaalde procedures te doorlopen. Deze website dient ervoor u bij dit proces te begeleiden. Hieronder zijn de 5 meest voorkomende gevallen beschreven.

De ontvanger kan de vracht niet aannemen

Bijvoorbeeld doordat er een calamiteit is bij de ontvanger. U neemt contact op met de meldkamer van de Inspectie Leefomgeving en Transport en met de betreffende autoriteit van ontvangst en eventueel met de betrokken autoriteiten van doorvoerlanden. De betrokken autoriteiten besluiten welke procedure gevolgd moet worden. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

De ontvanger weigert de vracht

De ontvanger kan de vracht weigeren omdat deze niet voldoet aan de samenstelling zoals opgegeven in de kennisgeving. U neemt contact op met de bevoegde autoriteit van de ontvanger (in Nederland is dit de Inspectie Leefomgeving en Transport). Hierbij vermeldt u uw casus. Het bevoegd gezag neemt contact op met de betrokken autoriteiten (ook van eventuele doorvoerlanden). De betrokken autoriteiten besluiten welke procedure gevolgd moet worden. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

De vervoerder kan het transport niet voltooien

Indien de vervoerder bijvoorbeeld verongelukt en het transport niet kan voltooien moet u de betrokken autoriteiten (in Nederland is dit de ILT) informeren. In samenspraak besluiten zij welke procedure gevolgd moet worden. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

U bent in Nederland aangehouden met buitenlands afval.

De ILT, douane, (water)politie of een andere handhaver kan u aanhouden. In samenspraak met de bevoegde autoriteit van herkomst wordt besloten welke procedure u moet volgen. De ILT licht u in welke procedure u moet doorlopen.

U bent in het buitenland aangehouden met Nederlands afval

De betreffende autoriteit waarschuwt de ILT en in samenspraak wordt besloten welke procedure u moet volgen. De autoriteit van het land waar de afvalstoffen zich bevinden licht u in over de procedure die u moet doorlopen. 

U kunt de ILT benaderen voor meer informatie over retourneren van afvalstoffen via:
e-mail: returnshipment@ilent.nl
Telefoon: +31 (0)88 489 00 00 (afdeling EVOA en Besluiten).

Zie ook