ILT aan afvalbedrijven: meld wijziging rechtspersoon direct

Afvalbedrijven moeten verandering van naam, rechtspersoon of rechtsvorm direct doorgeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Regelmatig gebeurt dat niet of te laat. Dat kan grote consequenties voor de bedrijfsvoering hebben omdat de ILT kennisgevingen op naam van niet meer bestaande rechtspersonen intrekt.

In de afvalwereld vinden geregeld overnames, fusies en verzelfstandigingen van bedrijven plaats. Wat daarbij vaak vergeten wordt is dat dit ook invloed kan hebben op lopende vergunningen voor import en export van afval, gebaseerd op de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Lopende EVOA-vergunningen op naam van een niet meer bestaande rechtspersoon worden direct ingetrokken. Dat is natuurlijk ingrijpend voor een bedrijf dat grotendeels afhankelijk is van de import of de export van afvalstoffen. Ook een overname, naamswijziging of fusie bij een klant in het buitenland heeft gevolgen voor de vergunningen van Nederlandse afvalbedrijven. Deze zijn dan waarschijnlijk niet meer geldig. Een EVOA vergunning wordt namelijk afgegeven aan een rechtspersoon en niet aan een inrichting!

ILT geeft ook vergunningen aan vooraf goedgekeurde inrichtingen (vgi) en inzamelvergunningen volgens het Besluit inzamelen afvalstoffen (Bia). Deze worden vaak ook over het hoofd gezien. De vgi status kan zelfs helemaal komen te vervallen, en als de rechtspersoon bij een Bia vergunning wijzigt, is ook deze vergunning niet langer geldig.

Vrachtwagen