Mogelijk langere doorlooptijd EVOA-kennisgevingen

Al enige maanden zijn de doorlooptijden voor de EVOA-kennisgevingen langer dan gebruikelijk. Het kan zijn dat u daar hinder van ondervindt of heeft ondervonden. De ILT werkt hard aan een oplossing die het eerste kwartaal van 2018 haar beslag zal krijgen. Graag vragen we tot die tijd uw geduld en begrip voor de ontstane situatie.

Dien uw kennisgeving minimaal 4 maanden van tevoren in

De ILT adviseert u momenteel daarom uw kennisgeving ruim voor de geplande eerste datum van overbrenging in te dienen, het liefst 4 maanden van te voren. Direct na indiening krijgt u een bericht dat uw kennisgeving is ontvangen, maar vervolgens kan het tot 6 weken duren voordat uw kennisgeving in behandeling wordt genomen.

Belangrijk: lever de juiste informatie aan

Om uw kennisgeving zonder extra oponthoud te kunnen afhandelen, is het belangrijk dat u in één keer alle benodigde informatie op de juiste manier aanlevert. Welke informatie dat is en hoe u dat doet vindt u bij aanvragen kennisgeving.

Kortere doorlooptijden

De ILT wil de doorlooptijden aanzienlijk bekorten. Hiervoor wordt het interne werkproces anders ingericht en wordt de digitale ondersteuning van het proces vernieuwd. Beide zaken vergen de nodige tijd en inspanning van de medewerkers en zijn volgens planning het eerste kwartaal van 2018 afgerond. De ILT doet haar best de hinder te beperken maar zal dat niet altijd kunnen voorkomen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de ILT