Invoer van afval naar de Europese Unie

Invoer afvalstoffen voor verwijdering

Voor de overbrenging van afvalstoffen naar de Europese Unie, bestemd voor het verwijderen van de afvalstoffen, is een kennisgevingsprocedure vereist. Indien het land van herkomst niet aan is gesloten bij het verdrag van Bazel, of geen OESO-land is, is de invoer van afvalstoffen naar de Europese Unie verboden.

Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen zijn aangesloten bij het verdrag van Bazel of de OESO. Lees meer meer over het aanvragen van een kennisgeving.

Invoer afvalstoffen groene lijst voor hergebruik

Voor de overbrenging van afvalstoffen naar de Europese Unie, bestemd voor de nuttige toepassing van afvalstoffen die genoemd zijn in bijlage III van de EVOA (de groene lijst), geldt een algemene informatieverplichting (Bijlage VII).

Invoer afvalstoffen oranje lijst voor hergebruik

Voor afvalstoffen die vallen onder bijlage IV (oranje lijst) van de EVOA is een kennisgevingsprocedure vereist. Meer informatie over het aanvragen van een kennisgeving.

Als het land van herkomst niet aan is gesloten bij het verdrag van Bazel, of geen OESO land is, dan is de invoer van afvalstoffen naar de Europese Unie verboden.
Raadpleeg het landenoverzicht om te bepalen welke landen zijn aangesloten bij het verdrag van Bazel of de OESO.

Zie ook