Bepalen procedure voor afvaltransport

Wie wil afvalstoffen transporteren? Is die afvalstof wel een afvalstof? Hoe worden de afvalstoffen verwerkt? Naar welk land wilt u het afval brengen? De EVOA heeft voor veel verschillende situaties een specifieke procedure.

Bepalen van de juiste procedure

Bent u kennisgever, bepaal dan in de volgende stappen wat de juiste procedure is.

Soort afvalstof bepalen

Bepaal of de afvalstof wel een afvalstof is en hoe deze wordt ingedeeld volgens de EVOA. (Bijlage III: groene lijst of niet-gevaarlijke afvalstoffen / Bijlage IV: oranje lijst of gevaarlijke afvalstoffen).

Verwerken afvalstof

Hier kunt u bepalen hoe de verwerking van de afvalstoffen volgens de EVOA wordt ingedeeld. (Nuttige toepassing / Verwijdering)

Bestemming afvalstof

Als bekend is wat wordt overgebracht en hoe de verwerkingshandeling wordt ingedeeld, kunt u afhankelijk van het land van bestemming en herkomst hier de te volgen procedure bepalen.

De EVOA geldt niet voor transport van afvalstoffen tussen in Nederland gelegen inrichtingen. Hiervoor moet u bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen zijn.

Kennisgever

De EVOA geeft aan dat degene die voornemens is de afvalstoffen over te brengen naar een ander land, als kennisgever moet optreden. De kennisgever is een van de hieronder genoemde personen of instanties in de aangegeven volgorde:

  1. de eerste producent
  2. de vergunde nieuwe producent
  3. een bevoegde inzamelaar
  4. een geregistreerd handelaar
  5. een geregistreerd makelaar
  6. de houder (alleen als 1 t/m 5 onmogelijk is).

Zie ook