Formulier Wijzigen grensovergang

Met dit formulier vraagt u om een grensovergang met Nederland te wijzigen die vermeld staat in het besluit van de EVOA-kennisgeving.

Wilt u een andere grensovergang wijzigen (niet met Nederland)? Dan kunt u de routewijziging per e-mail doorgeven aan de ILT.

Bekijk voor de meest gebruikte grensovergangen het document Grensovergangen voor EVOA-transport.

Wijzigen grensovergang

U kunt één kennisgevingsnummer per mededeling gebruiken

Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld

* Verplicht invoerveld