Formulier Toevoegen vervoerder Nederland

Wilt u een andere vervoerder inschakelen, die nog niet was vermeld in de kennisgeving? Dat kan. De kennisgever moet hiervoor van tevoren toestemming vragen en schriftelijk aan alle betrokken autoriteiten verzoeken om een nieuwe vervoerder toe te voegen (artikel 17 van Verordening (EG) 1013/2006 (EVOA).

Met dit formulier kunt u alleen een vervoerder aanmelden, die afvalstoffen (deels) over Nederlands grondgebied vervoert. Wilt u een vervoerder toevoegen die alleen op buitenlands grondgebied de afvalstoffen vervoert? Gebruik dan het Formulier Toevoegen vervoerder buitenland.

Ook schepen kunt u toevoegen. Vul dan een IMO-nummer in, in plaats van een VIHB-nummer.

Toevoegen vervoerder Nederland

Indien u onjuiste gegevens verstrekt en u gebruik maakt van de instemming van ILT op basis van deze gegevens bent u strafbaar.

U kunt één kennisgevingsnummer per mededeling gebruiken

U kunt één vervoerder per keer toevoegen aan een EVOA-kennisgeving

Zie ook www.niwo.nl, Direct aanvragen

Ik verklaar dat de vervoerder verzekerd is *
Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld *

* Verplicht invoerveld