Formulier Toevoegen vervoerder buitenland

Wilt u een andere vervoerder inschakelen, die nog niet was vermeld in de kennisgeving? Dat kan. De kennisgever moet hiervoor van tevoren toestemming vragen en schriftelijk aan alle betrokken autoriteiten verzoeken om een nieuwe vervoerder toe te voegen (artikel 17 van Verordening (EG) 1013/2006 (EVOA).

Dit formulier is voor vervoerders die niet over Nederlands grondgebied afvalstoffen vervoeren, maar waar voor de afvalstoffen wel op enig moment over Nederlands grondgebied gaan. U moet als vervoerder ook in andere landen waardoor het vervoer gaat geregistreerd zijn voor de lokale wet- en regelgeving.

Toevoegen vervoerder buitenland

Indien u onjuiste gegevens verstrekt en u gebruik maakt van de instemming van ILT op basis van deze gegevens bent u strafbaar.

U kunt één kennisgevingsnummer per mededeling gebruiken

U kunt één vervoerder per keer toevoegen aan een EVOA kennisgeving

Zie ook www.niwo.nl

Ik verklaar dat de vervoerder verzekerd is *
Ik verklaar dat ik de gegevens naar waarheid heb ingevuld *

* Verplicht invoerveld